Kaikki energiahoidot, joita teen, ovat luonnollisia energiahoitomenetelmiä, jotka eivät ole sidoksissa uskontoihin tai erityisiin henkisiin piireihin, eivätkä ne ole riippuvaisia mistään järjestelmästä tai maailmankatsomuksesta. Energiahoidoille ominaista on suvaitsevaisuus ja vapaus. Energia menee sinne, missä apua tarvitaan ja siinä määrin kuin henkilö tai muu hoidettava  on valmis sitä vastaanottamaan.

Mikään tekemäni energiahoito EI ole ns. vaihtoehtohoito. Lääkäri tekee sairauksista diagnoosit ja määrää lääkitykset, energiahoidoilla voidaan kuitenkin myös auttaa täydentävinä hoitoina. Energiahoidot rentouttavat ja vähentävät stressiä. Ne ovat puhdistavia ja edistävät terveyttä. Ne kohottavat mielialaa, auttavat yleisen hyvinvoinnin lisääntymiseen ja tätä kautta voivat auttaa paranemisprosesseissa. Auttavat esim. energeettisiin epätasapainoihin ja kehon epätasapainoihin. Tasapainottavat chakroja ja vapauttavat tukkiutunutta energiaa. Kohottavat energioita ja maadoittavat. Kaikki energiahoidot tehdään vaatteet päällä.