Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on ValoIzan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
ValoIza, Vanhatie 26, 02880 Veikkola
www.valoiza.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Anni Hiltunen, anni@valoiza.fi, 050 353 4684

3. Rekisterin nimi
Yrityksen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kerään, asiakkaan suostumuksella, seuraavia tietoja asiakkaistani asiakasrekisteriin; nimi, puhelinnumero, mikä hoito, hoidossa tehdyt havainnot ja käytetyt tuotteet. Pyydä saada nähdä asiakaskortti, jos haluat nähdä minkälaisia tietoja tallennan (esim kasvohoitokortissa merkkaan mahdollisia papuloita / pustuloita, ihon väriä ym ja jalkahoidoissa taas esim känsän sijainti tai mahdolliset kynsimuutokset). Voin myös hoidon alussa tai kesken hoitoa kysyä asiakkaan terveydentilasta mahdollisia kontraindikaatioita varten. Näitä tietoja en kirjaa, vaan pyydän asiakasta muistuttamaan asiasta mahdollisen seuraavan hoitokerran yhteydessä, ellei erikseen sovita, että voin niitä kirjata. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on, että seuraavalla hoitokerralla voin tarkistaa, mitä edellisen kerran on tehty ja mitä tuotteita on käytetty.
Tietoja ei käytetä profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Kerään, asiakkaan suostumuksella, seuraavia tietoja asiakkaistani asiakasrekisteriin; nimi, puhelinnumero, mikä hoito, hoidossa tehdyt havainnot ja käytetyt tuotteet. Pyydä saada nähdä asiakaskortti, jos haluat nähdä minkälaisia tietoja tallennan (esim kasvohoitokortissa merkkaan mahdollisia papuloita / pustuloita, ihon väriä ym ja jalkahoidoissa taas esim känsän sijainti tai mahdolliset kynsimuutokset).
Asiakaskorttien säilytysajasta: Tuhoan asiakaskortit niiden asiakkaiden kohdalta, jotka eivät syystä tai toisesta ole käyneet hoidossa kahteen vuoteen, tuon kahden vuoden kuluttua viimeisestä käynnistä. Jos asiakas kahden vuoden kuluttua haluaa jälleen jonkin hoidon, täytetään uusi asiakaskortti. Mikäli yritykseni lopettaa toimintansa, tuhoan kaikki asiakaskortit asianmukaisesti polttamalla.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta paikan päällä, hoidon alkaessa. Soittaessasi ja varatessasi aikaa, nimen ja puhelinnumeron merkkaan kalenteriini.
Sivuillani täytettävän lahjakorttitilauksen lahjakortin saajan ja tilaajan tiedot ovat minulla vain tarvittavan ajan. Heti, kun lahjakortti on noudettu / lähetetty, tulen poistamaan kaikki lahjakortin tilaajaa sekä vastaanottajaa koskevat tilauslomakkeella minulle annetut tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Pidän asiakaskortistoa manuaalisesti, joten tietosi eivät katoa ”bittimaailmaan” ja kortiston säilytän lukitussa tilassa.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Asiakkaalla on mahdollisuus nähdä /tarkistaa korttinsa tiedot hoidon yhteydessä tai erikseen sovittuna ajankohtana. Asiakkaalla on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Asiakkaalla on oikeus kieltää asiakaskortin täyttäminen.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Asiakkaalla on oikeus koska tahansa pyytää tuhoamaan korttinsa ja toteutan sen heti, kun pääsen kotiin polttamaan sen turvallisesti uunissa.